مراحل

دوره های غیرحضوری

1.

فروشگاه

با مراجعه به بخش فروشگاه اینترنتی، بسته آموزش غیرحضوری دلخواه را انتخاب و با ساخت حساب کاربری نسبت به تکمیل سفارس خود اقدام نمایید.

2.

ارسال محصول

بسته آموزشی از طریق موسسه به آدرس وارد شده در مرحله قبل فرستاده می شود.و درب منزل توسط مامور پستی تحویل میگردد

3.

آزمون

پس از فراگیری آموزش های بسته غیرحضوری، مجاز به شرکت در آزمون اینترنتی مربوطه خواهید بود.

4.

پشتیبانی

در صورت داشتن سوال با پشتیبان های موسسه در ارتباط باشید.

مراحل

دوره های حضوری

1.

انتخاب دوره

با مراجعه اینترنتی یا حضوری در محل موسسه نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نیاز خود اقدام فرمایید.

2.

شهریه

هزینه دوره را به شماره کارت خانم فاطمه سهرابی واریز و قبض پرداخت را به صورت حضوری یا اینترنتی تحویل نمایید.

3.

برگزاری دوره

اطلاعات دوره به شما اطلاع داده خواهد شد و پس از سپری نمودن دوره ثبت نام شده مجاز به شرکت در آزمون اینترنتی خواهید بود.

4.

گواهینامه

دریافت گواهینامه پایان دوره بعد از کسب نمره، در کلیه دوره های حضوری و غیرحضوری امکانپذیر است

شماره حساب: 

شماره کارت:

به نام فاطمه سهرابی